ბაკალავრიატის ცხრილები | თავისუფალი უნივერსიტეტი
ENG GEO

Search form

ბაკალავრიატის ცხრილები

I კურსი

აკადემიური განრიგი

 

II კურსი

აკადემიური განრიგი

 

III კურსი

აკადემიური განრიგი – ბიზნესის სკოლა (ESM)

აკადემიური განრიგი - საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა

აკადემიური განრიგი - სამართლის სკოლა

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერულ მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული მეცნიერებები

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული ინჟინერია

აკადემიური განრიგი - მართვის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლა

აკადემიური განრიგი - ფიზიკის სკოლა

აკადემიური განრიგი - ვიზუალური ხელოვნიბეისა, არქიტექტურის და დიზანის სკოლა

 

IV კურსი

აკადემიური განრიგი – ბიზნესის სკოლა (ESM)

აკადემიური განრიგი -  საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა

აკადემიური განრიგი - სამართლის სკოლა

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული მეცნიერებები

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული ინჟინერია

აკადემიური განრიგი - მართვის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლა

აკადემიური განრიგი - ფიზიკის სკოლა

აკადემიური განრიგი - ვიზუალური ხელოვნების, არქიტექტურის და დიზაინის სკოლა